Czas na strajk! Referendum w Amazon

Amazon nie chce rozmawiać, więc czas zmusić go do wysłuchania naszego głosu!

Oddaj głos w referendumDowiedz się więcej
Czas na strajk! Referendum w Amazon

Dlaczego?

Oba związki zawodowe OZZ Inicjatywa Pracownicza oraz Solidarność domagają się w sporze zbiorowym 1. Godnych podwyżek (25 zł na rękę) 2. Nowej oceny pracowniczej (stop feedbackom). 3 Stabilnych warunków pracy – umów na czas nieokreślony.

Dowiedz się więcej
Dlaczego?

Weź udział w referendum!

Strajk to jedyna rozsądna forma dialogu z pracodawcą.

1. godnych zarobków dla wszystkich pracowników: domagamy się podwyższenia podstawowej stawki godzinowej do co najmniej 25 zł netto dla pracowników poziomu pierwszego (T1) przy zachowaniu równego poziomu wynagrodzeń we wszystkich magazynach wchodzących w skład pracodawcy; jak też zbiorowego regulowania wynagrodzeń w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi;

2. sprawiedliwej oceny pracowniczej: domagamy się bezterminowego zawieszenia Załącznik nr 3 do Regulaminu Pracy (zniesienia feedbecków) oraz rozpoczęcia procedury ustalania jego treści z obiema organizacjami związkowymi.

3. stabilności zatrudnienia: domagamy się zatrudniania bezpośrednio przez pracodawcę, bez pośrednictwa agencji pracy tymczasowej i bez rocznych umów na czas określony
TakNie

Poniższa Polityka prywatności opisuje zasady oraz poszanowanie prywatności związane z korzystaniem przez użytkowników serwisu www.referendum.ozzip.pl

1. Podstawa prawna
Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

2. Informacje dotyczące Administratora Danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Komisja Międzyzakładowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza przy Amazon Fulfillment Poland Sp. z o. o. (zarejestrowana przy Ogólnopolskim Związku Zawodowym „Inicjatywa Pracownicza” z siedzibą w Poznaniu (KRS 0000215247), ul. Kościelnej 4/1a 60-538 Poznań, którego akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego). Prosimy kontaktować się z administratorem na adres e-mail: ipamazon@wp.pl.

3. Cel zbierania danych osobowych
Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art.6 ust.1 lit. a, b i c RODO. Dane te są przetwarzane w celu przeprowadzenia i ustalenia wyników głosowania (referendum strajkowego), o którym mowa w art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (tj. Dz. U. z 2019 r. Poz. 174 ze zm.) odbywającego się w ramach sporu zbiorowego prowadzonego przez stronę pracowniczą w Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o. (wszczętego pismem z żądaniami oznaczonym na dzień 8 maja 2019 r.).
W związku z realizacją powyższego celu dane osobowe zostaną udostępnione przez administratora Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o. (zarejestrowanej przy Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym „Solidarność” z siedziba w Gdańsku (KRS 0000059630), ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk), tworzącej wraz z administratorem wspólną reprezentację w sporze zbiorowym.
Powierzenie administratorowi danych osobowych oznaczonych w niniejszym serwisie jako obligatoryjne jest warunkiem niezbędnym udziału w głosowaniu.
Administrator po realizacji wyżej wskazanego celu zastrzega możliwość dalszego przetwarzania danych wyłącznie do celów statystycznych, zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO.

4. Czas przetwarzania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane w okresie niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3 lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem .

5. Prawa użytkownika
• Użytkownik ma prawo do wycofania się ze zgody na przetwarzanie danych w dowolnym terminie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
• Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, a także do wniesienia skargi do organu nadzorującego (UODO).

6. Wykorzystywanie plików cookies
Nasz serwis internetowy może wykorzystywać pliki cookies. Identyfikują one Twoją przeglądarkę oraz usprawniają działanie naszego serwisu. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych.

7. Statystyki serwisu
Nasz serwis gromadzi anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron. Dane te służą wyłącznie do analizy statystycznej ruchu w serwisie. Możemy również korzystać z usługi „Google Analytics” zbierającej anonimowe informacje o odwiedzanej stronie. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności „Google Analytics” znajduje się na stronie: http://www.google.com/int/pl/analytics/privacyoverview.html.

8. Formularze typu „checkbox”
Na naszej stronie internetowej mamy zamieszczone formularze kontaktowe z załączoną klauzulą dotyczącą zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Gdy użytkownik kontaktuje się z nami za pomocą formularza kontaktowego, telefonu, poczty e-mail itp. przekazuje nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail itp.

9. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

10. Naruszenie zasad korzystania z serwisu
W przypadku naruszenia zasad korzystania z naszego serwisu, naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Państwa dane organom wymiaru sprawiedliwości.

11. Prawa autorskie
Niniejsza witryna jest własnością Ogólnopolskiego Związku Zawodowego „Inicjatywa Pracownicza” z siedzibą w Poznaniu (KRS 0000215247), ul. Kościelnej 4/1a 60-538 Poznań.
Dostęp oraz korzystanie z tej witryny podlega obowiązującym przepisom prawa i następującym warunkom. Żadna z informacji publikowanych na stronie tj. zarówno treści, jak i elementów graficznych nie może być reprodukowana, powielana, ani rozpowszechniana na żadnym nośniku bez zgody właściciela praw autorskich. W przypadku portali internetowych dodatkowym warunkiem jest zamieszczenie aktywnego linku do strony głównej, z której pochodzą informacje.

Referendum strajkowe organizują:

Wiesz już wszystko?